CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

Mã: 3702269279 Danh mục:

Thông tin bổ sung

Tên Công Ty

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

Tên Tiếng Anh
Mã số thuế

3702269279

Ngày thành lập

18/04/2014

Địa chỉ

Cụm công nghiệp Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Khu công nghiệp
Tỉnh

Bình Dương

Số Điện Thoại

Ẩn

Người đại diện
Loại hình

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Ngành nghề chính

Hoạt động của các tổ chức khác