Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Long An

Khu Công Nghiệp Phúc Long

Khu Công Nghiệp Phúc Long

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phúc Long - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Kizuna 3

Khu Công Nghiệp Kizuna 3

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Kizuna 3 - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp KIZUNA 2

Khu Công Nghiệp KIZUNA 2

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp KIZUNA 2 - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tân KIm mở rộng

Khu Công Nghiệp Tân KIm mở rộng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân KIm mở rộng - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Kizuna

Khu Công Nghiệp Kizuna

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Kizuna - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tân Kim

Khu Công Nghiệp Tân Kim

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Kim - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Long Hậu

Khu Công Nghiệp Long Hậu

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Long Hậu - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tân Đô

Khu Công Nghiệp Tân Đô

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Đô - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tân Đức

Khu Công Nghiệp Tân Đức

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Đức - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Cầu Tràm

Khu Công Nghiệp Cầu Tràm

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cầu Tràm - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp THuận Đạo Mở Rộng

Khu Công Nghiệp THuận Đạo Mở Rộng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp THuận Đạo Mở Rộng - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Thuận Đạo

Khu Công Nghiệp Thuận Đạo

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Thuận Đạo - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Minh Ngân - Đức Hòa 3

Khu Công Nghiệp Minh Ngân - Đức Hòa 3

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Minh Ngân - Đức Hòa 3 - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Thái Hòa

Khu Công Nghiệp Thái Hòa

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Thái Hòa - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Thịnh Phát

Khu Công Nghiệp Thịnh Phát

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Thịnh Phát - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh

Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đức Hòa III

Khu Công Nghiệp Đức Hòa III

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa III - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh

Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Hải Sơn

Khu Công Nghiệp Hải Sơn

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hải Sơn - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Xuyên Á

Khu Công Nghiệp Xuyên Á

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Xuyên Á - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2

Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2 - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Hoàng Gia

Khu Công Nghiệp Hoàng Gia

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hoàng Gia - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đức HÒa Hạnh Phúc

Khu Công Nghiệp Đức HÒa Hạnh Phúc

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đức HÒa Hạnh Phúc - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Lợi Bình Nhơn

Khu Công Nghiệp Lợi Bình Nhơn

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Lợi Bình Nhơn - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Anh Hồng

Khu Công Nghiệp Anh Hồng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Anh Hồng - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đức Thuận

Khu Công Nghiệp Đức Thuận

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Thuận - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Liên Hưng

Khu Công Nghiệp Liên Hưng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Liên Hưng - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Long Định

Khu Công Nghiệp Long Định

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Long Định - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1

Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1

Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 - Tỉnh Long An     Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Hồng Đạt

Khu Công Nghiệp Hồng Đạt

Khu Công Nghiệp Hồng Đạt - Tỉnh Long An     Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hồng Đạt - Tỉnh Long An Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Nam Tân Lập

Khu Công Nghiệp Nam Tân Lập

    Khu công nghiệp Nam Tân Tập được thành lập theo Quyết định số 9267/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Long An, do Công ty TNHH Saigontel Long An, thành viên trực thuộc Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn – Saigontel làm chủ đầu tư, toạ...
Khu Công Nghiệp Đông Nam Á Long An

Khu Công Nghiệp Đông Nam Á Long An

    KCN Đông Nam Á Long An là dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long An – Đơn vị thành viên của Tập đoàn Đồng Tâm đầu tư tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Với diện tích 396 ha nằm trong quy hoạch tổng thể gần 2000 ha c...
Khu Công Nghiệp Hoàng Long 1

Khu Công Nghiệp Hoàng Long 1

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hoàng Long 1 - Tỉnh Long An Xem thêm: