Bản đồ KCN Bình Phước

Danh sách các khu công nghiệp tại Bình Phước

Cụm Công Nghiệp Trà My

Danh sách công ty tại  Cụm Công Nghiệp Trà My Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú

Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú

KCN Bắc Đồng Phú diện tích 184 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư hạ tầng ( hiện đang triển khai đầu tư xây dựng...
Khu Công Nghiệp Becamex Bình Phước

Khu Công Nghiệp Becamex Bình Phước

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước tọa lạc tại vị trí thuận lợi và đắc địa tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, giao điểm giữa Quốc lộ 13, 14 và đường Hồ Chí Minh. Dự án được quy hoạch và xây dựng với các hợp phần công nghiệp, dịch vụ và đô thị nhằm...
Khu Công Nghiệp Chơn Thành 2

Khu Công Nghiệp Chơn Thành 2

KCN Chơn Thành II nằm trong KCN Chơn Thành đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 222/1999/QĐ-BXD ngày 04/10/1999. Qui mô: - Tổng diện tích định hướng quy hoạch: 76 ha. - Đất tự nhiên KCN : 76 ha VỊ ...
Khu Công Nghiệp Chơn Thành

Khu Công Nghiệp Chơn Thành

KCN Chơn Thành I nằm trong KCN Chơn Thành đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004. Giấy chứng nhận đầu tư số 4403000008 ngày 10 tháng 12 năm 2001, do Công ty Cổ phần đầu t...
Khu Công Nghiệp Đồng Xoài

Khu Công Nghiệp Đồng Xoài

   KCN Đồng Xoài I đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 29/12/2006, hiện đang hoạt động nhưng chưa có chủ đầu tư hạ tầng. Qui mô: - Tổng diện tích định hướng quy hoạch: 15...
Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 2

Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 2

KCN Đồng Xoài II với diện tích 84,7ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/8/2009, do Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư hạ tầng, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. ...
Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc

Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc nằm trong KCN Minh Hưng 700ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (giai đoạn I) tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 và (giai ...
Khu Công Nghiệp Minh Hưng 3

Khu Công Nghiệp Minh Hưng 3

KCN Minh Hưng III nằm trong KCN Minh Hưng được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 và được cấp phép đầu tư số 44221000066 ngày 15 tháng 7 năm 2008, do Công ty CP KCN cao su ...
Khu Công Nghiệp Minh Hưng

Khu Công Nghiệp Minh Hưng

KCN Minh Hưng 700ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (giai đoạn I) tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 và (giai đoạn II) tại Quyết định số 1024/Q...
Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú

Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú

KCN Nam Đồng Phú 72 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 và được cấp phép đầu tư số 44221000062 ngày 09 tháng 6 năm 2008, do Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh hạ tầng và Bất động ...
Khu Công Nghiệp Tân Khai

Khu Công Nghiệp Tân Khai

   KCN Tân Khai 45 ha nằm trong KCN Tân Khai 700 ha được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 442023000071 ngày 10 tháng 12 năm 2...