Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang

Khu Công Nghiệp Vân Trung

Khu Công Nghiệp Vân Trung

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Vân Trung Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Hòa Phú

Khu Công Nghiệp Hòa Phú

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hòa Phú Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Quang Châu

Khu Công Nghiệp Quang Châu

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Quang Châu Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đình Trám

Khu Công Nghiệp Đình Trám

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đình Trám Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng Xem thêm: