Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Khu Công Nghiệp Phú Bài

Khu Công Nghiệp Phú Bài

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Bài Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phú Đa

Khu Công Nghiệp Phú Đa

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Đa Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Chân Mây Lăng Cô

Khu Công Nghiệp Chân Mây Lăng Cô

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Chân Mây Lăng Cô Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phong Điền

Khu Công Nghiệp Phong Điền

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phong Điền Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Hương Sơ

Khu Công Nghiệp Hương Sơ

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hương Sơ Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Lạ Sơn

Khu Công Nghiệp Lạ Sơn

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Lạ Sơn Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tứ Hạ

Khu Công Nghiệp Tứ Hạ

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tứ Hạ Xem thêm:
Khu Công Nghiệp An Hòa

Khu Công Nghiệp An Hòa

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp An Hòa Xem thêm: