Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Cạn

Khu Công Nghiệp Thanh Bình

Khu Công Nghiệp Thanh Bình

   Khu công nghiệp Thanh Bình có quy mô diện tích giai đoạn I là 73,5ha. Trong đó, các dự án đã dành nguồn vốn tương đối lớn (khoảng 100 tỷ đồng) cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm hệ thống cấp thoát nước, điện, đường giao thông, th...