Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Khu Công Nghiệp Cổ Chiên

- Địa điểm: xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh có Quyết định 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ lập quy hoạch là 1/500, diện tích quy hoạch là 199,98ha).- ...

Khu Công Nghiệp Cầu Quan

- Địa điểm: thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cầnvà xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh): Ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh có Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ lập quy hoạch là 1...

Khu Kinh Tế Định An

   Khu kinh tế Định An nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, giáp biển và sông Hậu, thuộc địa phận của hai huyện Trà Cú và Duyên Hải. Là khu kinh tế ven biển tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch...
Khu Công Nghiệp Long Đức Trà Vinh

Khu Công Nghiệp Long Đức Trà Vinh

 Địa điểm : Ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Diện tích: Tổng diện tích đất UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt: 1.005.523,1 m2 . Trong đó: - Tổng diện tích đất cây xanh, giao thông và kỹ thuật: 254.528,5m2 . + Đất cây...