Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Yên Bái

Khu Công Nghiệp Đầm Hồng

Khu Công Nghiệp Đầm Hồng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đầm Hồng Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phía Nam

Khu Công Nghiệp Phía Nam

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phía Nam Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Minh Quân

Khu Công Nghiệp Minh Quân

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Minh Quân Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Âu Lâu

Khu Công Nghiệp Âu Lâu

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Âu Lâu Xem thêm: