Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Bến Tre

Khu Công Nghiệp An Hiệp

Khu Công Nghiệp An Hiệp

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp An Hiệp - Tỉnh Bến Tre Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Giao Long

Khu Công Nghiệp Giao Long

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Giao Long - Tỉnh Bến Tre Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Giao Long II

Khu Công Nghiệp Giao Long II

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Giao Long II - Tỉnh Bến Tre Xem thêm: