Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Sơn La

Khu Công Nghiệp Chiềng Sinh

Khu Công Nghiệp Chiềng Sinh

    Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Chiềng Sinh - Tỉnh Sơn La Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Bó Bun

Khu Công Nghiệp Bó Bun

    Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Bó Bun - Tỉnh Sơn La Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Tà Sơn

Khu Công Nghiệp Tà Sơn

    Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tà Sơn - Tỉnh Sơn La Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Mai Sơn

Khu Công Nghiệp Mai Sơn

     Khu công nghiệp Mai Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Qu...