PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN THUẬN NAM

Mã: 4500428898 Danh mục:

Thông tin bổ sung

Tên Công Ty

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN THUẬN NAM

Tên Tiếng Anh

PHÒNG KẾ HOẠCH HẠ TẦNG HUYỆN THUẬN NAM

Mã số thuế

4500428898

Ngày thành lập

06/05/2010

Địa chỉ

Khu công nghiệp Phước Nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

Khu công nghiệp
Tỉnh

Ninh Thuận

Số Điện Thoại

Ẩn

Người đại diện
Loại hình

Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)

Ngành nghề chính

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ