TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Mã: 2100312937 Danh mục:

Thông tin bổ sung

Tên Công Ty

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Tên Tiếng Anh
Mã số thuế

2100312937

Ngày thành lập

02/11/2005

Địa chỉ

ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Khu công nghiệp
Tỉnh

Trà Vinh

Số Điện Thoại

Ẩn

Người đại diện

Trịnh An Khê

Loại hình

Kinh tế nhà nước (100% vốn nhà nước)

Ngành nghề chính

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu