Khu Công Nghiệp Hòa Phú Daklak

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hòa Phú Daklak – Tỉnh Đắk Lắk

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA PHÚ2007Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2CÔNG TY CỔ PHẦN LIQUID COMBUSTION TECHNOLOGY VIỆT NAM2020Lô A3, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDISản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
3CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LONG2006Lô A1, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
4CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG2003Lô A1 Khu C, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
5CÔNG TY CP VIETNAM HOUSEWARES INTL2019Lô II-8, II-9 Khu công nghiệp Hoà Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDISản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
6CÔNG TY TNHH CASE CONCEPTS VĨNH LONG2022Lô A3, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDISản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
7CÔNG TY TNHH DE HEUS2008Lô A4 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDISản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
8CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG2018Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDISản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
9CÔNG TY TNHH HATCHANDO VINAFOODS2019Lô II-5, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDIChế biến và bảo quản rau quả
10CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 12020Nhà xưởng A1 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 102020Nhà xưởng B5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 112020Nhà xưởng B6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 122020Nhà xưởng B7 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 22020Nhà xưởng A2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 32020Nhà xưởng A3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 42020Nhà xưởng A5 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 52020Nhà xưởng A6 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 62020Nhà xưởng A13 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 72020Nhà xưởng B1 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 82020Nhà xưởng B2 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR 92020Nhà xưởng B3 (Công ty TNHH Tỷ Xuân), KCN Hòa Phú, ấp Thạnh H, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SINH VẬT HAILIANKE VĨNH LONG2021Lô II- 5, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH KYUNGSHIN VIETNAM2019Lô II-8, II-9 KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI ALPHAFEED VIỆT NAM2018Lô II-2, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOWKER (VĨNH LONG)2018Lô II-3, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH MAY MẶC BRIGHT GLOBAL (VĨNH LONG)2018Lô II-4, Khu Công Nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hoà, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH MTV IN CHÍ LONG VĨNH LONG2021Lô A3, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH SATURN ENGINEERING SYSTEMS VIỆT NAM2020Lô II-5, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH SINH VẬT THĂNG LONG (VĨNH LONG)2019Lô II-7, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH SUNGJIN VĨNH LONG VINA2016Lô số A2, Khu C, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH TMV VĨNH LONG2019Lô II-1, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH TỶ XUÂN2004Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI G&H2009Lô B3.3- QL 1A- KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH THỨC ĂN YUEHAI VIỆT NAM2020Lô 2, KCN Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT LẬP2005Lô A 3 Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT HƯNG2008Lô B3 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CROSS CONE INTERNA TIONAL LIMITED2013Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

38CTY TNHH TỶ XUÂN2012Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

39ENTERNAL PROWESS ENTERPRISE CO,. LTD2013Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

40MAX DRAGON ENTERPRISE CO., LTD2013Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

41SHENG YI INTERNA TIONAL LIMITED2013Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh LongFDI

idpvn.com

Xem thêm: