Khu Công Nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY TNHH A-TECH AUTOMOTIVE VIỆT NAM2020Nhà xưởng D1-A, lô 5, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền-L, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
2CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM2015Lô đất số IN4.1.1 KCN Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhânSản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
3CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHENG SHING (VIỆT NAM - HẢI DƯƠNG)2020Nhà xưởng C1-A, Lô số 05, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Đ, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất linh kiện điện tử
4CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẠ TẦNG SEMBCORP HẢI DƯƠNG2020Lô Kho Tàng, Đường số 08, Khu công nghiệp Cẩm Điền Lương Đ, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDIKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHDC2022Nhà Xưởng A1-2, Lô 5, Khu công nghiệp Cẩm Điền- Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhânSản xuất linh kiện điện tử
6CÔNG TY TNHH EHWA GLOBAL2017Lô IN8.1 khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
7CÔNG TY TNHH ETRON VIETNAM TECHNOLOGIES2022Nhà xưởng A8-1, A8-2, A8-3, Lô 6, KCN Cẩm Điền Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất linh kiện điện tử
8CÔNG TY TNHH FUJIKURA KASEI VIỆT NAM2014Lô 13.1, đường số 10, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất sản phẩm hoá chất khác
9CÔNG TY TNHH FULUHASHI (VIETNAM)2013Nhà xưởng B4-6, lô 5, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDISản xuất sản phẩm khác từ gỗ
10CÔNG TY TNHH GREAT EASTERN HIGH TECH MATERIALS (VIỆT NAM)2022Nhà Xưởng B4-3 & B4-4, Lô 5, KCN Cẩm Điền- Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH HAI PREMIUM TREATS2019Lô 15.2, đường số 10, Khu công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LONG STAR (VIỆT NAM)2017Lô đất số IN9.1 khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH LINH KIỆN HO YUAN (VIỆT NAM)2021Nhà xưởng A2-2, Lô 5, Khu công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG2018Lô 5, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG - DỰ ÁN 22018Lô số 2, đường số 2, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW HẢI DƯƠNG - HD 032019Lô 7, đường số 4, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH NHỰA TA TING (HẢI DƯƠNG)2018Lô 9.5, đường số 6, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH ONOGAWA VIỆT NAM2020Nhà xưởng B4-1, Lô 5, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH OXWIN INDUSTRY (VN)2019Lô 13.4, Đường số 10, Khu công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH PVTECH LIGHTING (VIỆT NAM)2019Lô 16, Đường số 10, Khu công nghiệp Cẩm Điền Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY LEO (VIỆT NAM)2019Lô 14.1 đường số 10, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH SUPERIOR EMS (VIỆT NAM)2019Lô 10.2, đường số 8, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH VINA FOAM VIỆT NAM2018Lô IN9.2 đường số 4, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải DươngKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: