Khu Công Nghiệp Thăng Long II

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Thăng Long II

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY TNHH AKEBONO BRAKE ASTRA VIỆT NAM2011Lô đất số F-3, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDISản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
2CÔNG TY TNHH AKIYAMA-SC (VIỆT NAM)2008Lô đất số C-3, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhânSản xuất sắt, thép, gang
3CÔNG TY TNHH AMAGASAKI PIPE VIỆT NAM2016Lô đất số J6, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDIGia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
4CÔNG TY TNHH AZUMA SAFETY2012Lô đất số F8 (RF-4b), KCN Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhânSản xuất thiết bị điện khác
5CÔNG TY TNHH BX BUNKA VIỆT NAM2008Lô C-9, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
6CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SANWA VIỆT NAM2012Lô đất số F-8 (RF-6), Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ plastic
7CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEIKO VIỆT NAM2012Lô đất số E-4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY TNHH D.I.D VIỆT NAM2010Nhà xưởng tiêu chuẩn số 7D, Lô đất số H-1, Khu công nghiệp T, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênKinh tế tư nhânHoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
9CÔNG TY TNHH DAINICHI VIỆT NAM2016Nhà xưởng tiêu chuẩn số 8C, Lô đất số H-1, KCN Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
10CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM2014Lô đất số J-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH FUJI BAKELITE VIỆT NAM2013Lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH HAMADEN VIỆT NAM2008Lô đất số A4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH HAMATETSU VIỆT NAM2012Lô đất F-7 Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH HITACHI ASTEMO HƯNG YÊN2011Lô A5-6, Khu CN Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM II2008Lô đất số A-9, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH IPT VIỆT NAM2018Nhà xưởng tiêu chuẩn số 9B, Lô đất số H-1, Khu công nghiệp T, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH KAGA ELECTRONICS (VIỆT NAM)2017Nhà xưởng tiêu chuẩn số 10B&C, Lô đất H-1, Khu Công nghiệp T, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH KAWAKIN CORE-TECH VIỆT NAM2012Lô đất số F-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH KOSAKA VIỆT NAM2012Lô đất F-8 (RF-4a), Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH KOYO HÀ NỘI2016Lô đất số K-1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH KYOCERA VIỆT NAM2011Lô đất số B-1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH KYOTO BIKEN HÀ NỘI LABORATORIES2011Lô đất số F6, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II2006Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH MARUESU VIỆT NAM2017Nhà xưởng tiêu chuẩn số 8B, Lô đất số H-1, Khu Công nghiệp T, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH MATSUDA SANGYO (VIỆT NAM)2014Lô đất số E-1b, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)2016Lô đất số K-3 & 4 Khu Công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH MICROTECHNO VIỆT NAM2014Lô đất số J3,4 (RF-12), Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH MIKASA VIỆT NAM2010Lô đất số E-9, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH MUSASHI AUTO PARTS VIỆT NAM2010Lô đất số G-1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH NFK VIỆT NAM2018Lô đất số J5-B, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH NIKKISO VIỆT NAM2009Lô đất số C6 và C7 Khu công nghiệp Thăng long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH NITTAN ASEAN - TRỤ SỞ VIỆT NAM2016Nhà xưởng tiêu chuẩn 9C&D, Lô đất số H-1, KCN Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH PROCESS LAB. MICRON VIỆT NAM2018Nhà xưởng tiêu chuẩn số 9A, Lô đất số H1, Khu công nghiệp Th, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH RODAX VIỆT NAM2015Lô đất số M1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KẾT NỐI SWCC SHOWA VIỆT NAM2018Nhà xưởng tiêu chuẩn số 7C Lô đất số H-1, Khu Công nghiệp Th, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BANDO (VIỆT NAM)2012Lô đất số M-6, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ITO VIỆT NAM2017Nhà xưởng tiêu chuẩn số 8E, lô đất số H-1, KCN Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH SEWS-COMPONENTS VIỆT NAM2010Lô đất số D-2 và D- 3, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH SHINDENGEN VIỆT NAM2010Lô đất số D-4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH SHINEI CORONA VIỆT NAM2008Lô đất số C-4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH SMM VIỆT NAM2011Lô đất số G-7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH SUZURAN VIỆT NAM2015Lô đất số M2, M3, M4, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH TAKAGI VIỆT NAM2009Lô C-1, C-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH TAMAGAWA ELECTRONICS VIỆT NAM2015Nhà xưởng tiêu chuẩn số 7A, Lô đất số H-1, Khu công nghiệp T, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM2013Lô đất E-3, KCN Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH TOEI VIỆT NAM2014Lô đất số K-2, Khu Công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH TOKYO KEISO VIỆT NAM2013Lô đất E-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH TOPY FASTENERS VIỆT NAM2011Lô đất số F1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ SHIN-ETSU VIỆT NAM2011Lô đất số A-7, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI DENKA VIỆT NAM2013Lô đất số D-5, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH VIETINAK2011Lô đất số C5, Khu công nghiệp Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênKinh tế tư nhân

idpvn.com

52CÔNG TY TNHH YOTSUGI VIỆT NAM2014Lô đất số J-1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

53CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JEWELRY KHAN2017Lô đất số J5-A, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng YênFDI

idpvn.com

54VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SANKYO TRADING (HK) LIMITED TẠI HƯNG YÊN2015Phòng 202, Tầng 2, Tòa nhà căng tin , KCN Thăng Long II, Huyện Yên Mỹ, Hưng YênNgoài quốc doanh

idpvn.com

Xem thêm: