Khu Công Nghiệp Tằng Loỏng

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tằng Loỏng – Tỉnh Lào Cai

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT BÁCH2019Số 201B, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhânHoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 - VINACHEM2009Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế nhà nước (>50%)Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
3CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á LÀO CAI2005Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhânBán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU LUYỆN KIM LÀO CAI2012Lô đất F1, khu công nghiệp Tẳng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
5CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM2014Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhânSản xuất hoá chất cơ bản
6CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VÀNG LÀO CAI2008Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế nhà nước (>50%)Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
7CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM2010Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế nhà nước (>50%)Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAVITA2018KCN Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhânSản xuất hoá chất cơ bản
9CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT TRUNG2006Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiNgoài quốc doanhSản xuất sắt, thép, gang
10CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH VŨ DƯƠNG HÀ KHẨU2015Lô 6, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI2010Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

12HEKOUDINGHEIMPORT&EXPORTCO.,LTD2014Khu CN Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào CaiFDI

idpvn.com

Xem thêm: