Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 – Tỉnh Long An


Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 – Tỉnh Long An

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD2003Lô C-02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDISản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
2CÔNG TY CỔ PHẦN AGRI SHOP2017Lô MB1-3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânBán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NGUYÊN XƯƠNG THỊNH2012Lô MD 1+2 khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânSản xuất bao bì từ plastic
4CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ NÔNG2015Lô MG1, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânSản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
5CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM2009Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânBán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẠNH PHÚC2016Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânKhai thác, xử lý và cung cấp nước
7CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA CROPCARE2009Lô ME9-2, Lô ME10-2, Đường số 6, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhânBán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY CỔ PHẦN JIA NON BIOTECH (VN)2004Lô B05-2, Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDISản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
9CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC HẠNH PHÚC1999Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDIXây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
10CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO2017Lô MA3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN MOUSSE XỐP CHIYA2004Lô F2, F3, F4 Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN P H L2011Lô ME1-1, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE2015Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY CỔ PHẦN TỶ PHÚC THỊNH2015Lô MB1-3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FAMISEA2015Lô MM2, Lô MM3-1, KCN Đức Hòa 1, Đường số 4, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚ TƯỜNG2008Lô ME-3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THẮNG GROUP2016Lô MM5 - Đường số 5 - Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY CP SNEWRICE VIỆT NAM2020Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH APPC2003Lô D-01, Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM2019Lô MF3 và MF3-1, Đường số 8, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DINGTAI2019Lô B05-1 Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỀN DƯƠNG2003Lô A-06, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ1999Lô C03, Đường số 3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YA XIN2003Lô A01-2, Đường số 1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT LONG AN2017Lô MG4-2, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VĨNH TRƯỜNG PHÁT2023Lô ME6-1, Đường Số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH DỆT SJ2017Lô D-01, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH ĐỨC LONG SOLAR2020Lô D-01, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH GENII INTERNATIONAL2013Lô D02-1a, Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH GIẤY CÁCH NHIỆT HỒNG TÂN THÁI2007Lô ME-4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)2004Lô E3, E4, E5, E6 khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT1998Lô B02, Đường số 3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH I.B.O INTERNATIONAL (VIỆT NAM)2016Lô MF5, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH KANG SAN VINA2007Lô MD6, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH KIẾN XƯƠNG2007Lô B07, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TACHENG2003Lô A01-02, Đường số 1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH KIM PHƯỚC2003B02-1, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG2003Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A. K. KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)2014Lô ME1-2, Đường số 4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT LONG AN2009Lô MB 1-5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN - LONG AN2013Lô ME9-1b, Đường số 6, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH QUỲNH LONG AN2015Lô MF1, Lô MF1-1, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUCKY2009Lô ME9-1a, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP KHÔNG GỈ LONG AN2008Lô ME7, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG FONGTECH2004Lô E-01, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH MTV TRUNG SƠN LONG AN2016Lô MH5+6, Đường số 01, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN2020Lô MB1-1, Lô MB1-1a, Khu Công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH NÚT ÁO VÀ PHỤ LIỆU MAY MẶC ĐẠI TOÀN2017Lô MG 3, Lô MG 4-1, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIẦY DAH-CHEN2000Lô MC-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH NHỰA CÔNG NGHIỆP DAI KING2019Lô MG3, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH NHỰA MÀU LOUIS2013Lô MM-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

52CÔNG TY TNHH NHỰA TEP2005Lô C-05, Đường số 3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

53CÔNG TY TNHH NHỰA VÔ SONG2002Lô A2, Đường số 1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

54CÔNG TY TNHH ORIENT INDUSTRIES2019Lô D.01, đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

55CÔNG TY TNHH POLY PACK2004Lô D3, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

56CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI DƯƠNG2005Lô B04-2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

57CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI AN VIỆT SÀI GÒN2020Lô ME6-1, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

58CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY GIAI HIỆP1998Lô B07, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

59CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HƯNG Á LONG AN2016Lô MG2, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

60CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN QUỲNH2006Lô MF10, Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

61CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI ĐỊA CẦU2006Lô G05-3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

62CÔNG TY TNHH TAI SHAN2014Lô MC-1, Đường số 4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

63CÔNG TY TNHH TECH FOCUS1998Đường số 3, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

64CÔNG TY TNHH TM SX DV TÂN NAM PHÁT2004Lô E2-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, đường Hạnh phúc, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

65CÔNG TY TNHH TULIP HOME VIET NAM2019Nhà xưởng, Lô D02-1a, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

66CÔNG TY TNHH THÉP HẢI TRÍ2013Lô ME10-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

67CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT NGA2006Lô B081-082, Đường số 1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

68CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY2005Lô B04-1 KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

69CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TFAST2020Lô ME10-1, Đường số 6, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

70CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU VIỆT ROLL2009Lô MB2-2+3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

71CÔNG TY TNHH YI ZHU2014Lô B07 Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

72CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CHEMTEX & CORD2003Lô G-02 và G-03, Đường số 3, Khu Công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnFDI

idpvn.com

73CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ FUWAH-HK2018Lô MA5-2 Đường số 4, KCN Đức Hòa 1,ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

74CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT LIÊN DOANH NHẬT MỸ2007Lô MB2-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long AnKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: