Khu Công Nghiệp Gián Khẩu

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Gián Khẩu

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN BACH'CHAMBARD2011Lô C3.2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhFDISản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
2CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG2018Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhânKho bãi và lưu giữ hàng hóa
3CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI VISSAI2010Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhânVận tải hàng hóa bằng đường bộ
4CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI2016Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhNgoài quốc doanhSản xuất xe có động cơ
5CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM2013Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhânBán buôn ô tô và xe có động cơ khác
6CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH CÔNG2012Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhânSản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
7CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM2020Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhNgoài quốc doanhBán buôn ô tô và xe có động cơ khác
8CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA QUỐC TẾ K'S VN2007Lô C3, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ plastic
9CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM2016Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhNgoài quốc doanhSản xuất xe có động cơ
10CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XE CHUYÊN DỤNG QUỐC TẾ2016Lô C5, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG E & C2012Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG MOTOR VIỆT NAM2020Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HYUNDAI THÀNH CÔNG GLOBAL2008Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TCG2015Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH2004Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 32016Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY CP Ô TÔ THÀNH CÔNG NINH BÌNH2011Lô C5, khu Công nghiệp Gián khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA HOASHU2022Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VISSAI2014Lô C7, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH GREAT GLOBAL INTERNATIONAL2007Lô C3.6 Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH HAS FASHION2015Lô C3.3, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT THỂ THAO2006Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THE VISSAI2011Lô C7, khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN VISSAI2015Lô C7, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH NB TECH TEXTILE2005Lô C1.1, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ THÀNH CÔNG NINH BÌNH2018KCN Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH OKI ASEAN2020KCN Gián Khẩu, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH OKIFOOD VIỆT NAM2015Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH TCG LAND2017Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG2005Lô C2, khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HWASHIN2020Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhNgoài quốc doanh

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT NHẤT2020Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH YG VINA2014Lô C2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH YOOSOL VIỆT NAM2022Lô C2, Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh BìnhFDI

idpvn.com

Xem thêm: