Khu Công Nghiệp Hoa Sen Cà Ná

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam (trong đó có KCN Cà Ná) đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh quy mô diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp là 827,20 ha (Văn bản số 620/TTg-KTN ngày 05/5/2015 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020).

Địa điểm: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

KCN Cà Ná là KCN tập trung, định hướng phát triển các nhóm ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo để tận dụng nguồn tài nguyên gió và nắng của khu vực. Ngoài ra, KCN Cà Ná cũng định hướng một số nhóm ngành cơ khí chế tạo máy và một số ngành công nghệ cao, công nghiệp nặng khác.
Cụ thể các nhóm ngành như sau: Công nghệ năng lượng mới; Công nghệ cơ khí chế tạo; Công nghệ năng lượng tái tạo; Công nghệ năng lượng truyền thống; Công nghệ chế biến khoáng sản; Khu nghiên cứu và sản xuất thử, công nghiệp nặng khác.

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Tỉnh Ninh Thuận

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG NAM CÀ NÁ2016Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh ThuậnKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xem thêm: