Khu Công Nghiệp Sài Gòn Dung Quất

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Sài Gòn Dung Quất

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM MINH THÀNH TÍN2005Lô 02 Phân Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânĐúc sắt thép
2CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG DUNG QUẤT2021Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
3CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT PHÚ QUẢNG NGÃI2004Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
4CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT2018Phân khu công nghiệp Sài gòn Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
5CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN NAM PHƯƠNG2011Phân Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
6CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT2007Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânKhai thác đá, cát, sỏi, đất sét
7CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HƯNG THỊNH PHÁT2020Phân khu Công nghiệp Sài Gòn Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
8CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ NHẤT HƯNG DUNG QUẤT2014Lô 05-Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
9CÔNG TY TNHH GLOBAL ECO ENERGY2015Phân Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
10CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP TUẤN ANH QUẢNG NGÃI2017Lô L4 Phân khu công nghiệp Sài Gòn Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA ĐỒNG TIỀN2020Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA HỒNG NHUNG2020Phân khu công nghiệp Sài Gòn Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH PIBALY2017Lô 5, Phân khu CN Sài Gòn - Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ TÂN MINH2016Lô L7, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TAM MINH2004Lô 19-20 PKCN Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: