Khu Công Nghiệp Cảng Biển Hải Hà

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cảng Biển Hải Hà

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH ĐIỀN2020ô 31 - NO01 thuộc Khu tái định cư, Khu công nghiệp Cảng biển, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT2020ô 20-NO08 thuộc Khu tái định cư, Khu công nghiệp Cảng Biển H, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG ANH2020ô 16-NO08 thuộc Khu tái định cư, Khu công nghiệp Cảng Biển H, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ ĐÔ2020ô 26 - NO03 thuộc Khu tái định cư, khu công nghiệp Cảng biển, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HOÀNG KHẢI2020ô 26 - NO03 thuộc Khu tái định cư, khu công nghiệp Cảng biển, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN KHẢI2020ô 20 - NO08 thuộc Khu tái định cư, khu công nghiệp Cảng biển, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & ĐÔ THỊ AN HƯNG2020ô16 - NO08 thuộc Khu tái định cư, Khu công nghiệp Cảng Biển, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng NinhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xem thêm: