– Địa điểm: xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh có Quyết định 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh (tỷ lệ lập quy hoạch là 1/500, diện tích quy hoạch là 199,98ha).
– Hiện nay, UBND tỉnh Trà vinh đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên của Công ty TNHH Phát triển đầu tư hạ tầng Trà Vinh, với vốn đầu tư là 748 tỷ đồng.
– Vòng đời dự án: 50 năm và được gia hạn theo quy định.
– Thuận lợi của dự án: Nằm cạnh quốc lộ 60, cầu Cổ Chiên, giáp sông Cổ Chiên, cách Thành phố Hồ Chí Minh 110 km.
– Chính sách ưu đãi:
– Về đất đai:
          + Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN.
+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm.
+ Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn cấp huyện không thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
+ Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định là 05 năm.