Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN CHINA STEEL & NIPPON STEEL VIỆT NAM2009Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânSản xuất sắt, thép, gang
2CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ KIM LONG2012Lô VIII 2_1. KCN Mỹ Xuân A2, KP Phú Hà, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3CÔNG TY CỔ PHẦN TINGRAY2005Lô VI-2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
4CÔNG TY CỔ PHẦN TONG HONG TANNERY VIỆT NAM2004Lô II-1, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDISản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
5CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LEUNG KAI FOOK VIỆT NAM1998Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDISản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
6CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG FUTAI VIỆT NAM2001Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDIHoạt động xây dựng chuyên dụng
7CÔNG TY TNHH ANCHOR FASTENERS VIỆT NAM2004Lô V3 - Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY TNHH BAO BÌ SHENG SHING VIỆT NAM2006Lô VI-3, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânSản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
9CÔNG TY TNHH BAW HENG STEEL VIỆT NAM2004Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDISản xuất sắt, thép, gang
10CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BẮC GIAI VIỆT NAM2008Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI QUẦN PHONG2008Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHIENG SHYONG VIỆT NAM2008Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH CỬU TINH VIỆT NAM2013Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH DỆT MAY FORMOSA (VIỆT NAM)2013Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH ECLAT FABRICS VIỆT NAM2007Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH GREIF VIỆT NAM1998Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH GIẤY TAIJI (VIỆT NAM)2019Xưởng số 2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH HAOSHENG VINA2013Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM2018Đường số 2B, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH KỲ HÂN VIỆT NAM2007Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP SUN BEAM VIỆT NAM2018Lô V-I Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK VINA2010Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH MI-JACK VIỆT NAM2022Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH PRIME ASIA (VIỆT NAM)2003Lô V2, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ FORMOSA2001Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH SAN FANG VIỆT NAM2003Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KIM LOẠI HUISHAN (VIỆT NAM)2019Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ FORMOSA2006Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, khu phố Mỹ Hà, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH SEA & LAND FORMOSA VIỆT NAM2009Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH TE AN VIỆT NAM2006Lô I-3 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH TYCOONS VIỆT NAM2013Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH THÉP TYCOONS VIỆT NAM2018Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ A & I VIỆT NAM2008Lô II-3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH THƯỢNG DƯ VIỆT NAM2012Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM PHÚ THÀNH2018Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, KP Phú Hà, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH VIỆT THỤ2012Lô VII -1 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, KP Phú Hà, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH YCA GLAZE VIỆT NAM2021Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN PHẨM KIM LOẠI YOODAU VIỆT NAM2022KCN Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: