Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ2008Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
2CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM2007Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PHÚ MỸ2011Đường số 3 Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuNgoài quốc doanhDịch vụ đại lý tàu biển
4CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI2014Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânBốc xếp hàng hóa
5CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỦY TỔNG HỢP PHÚ MỸ2022Đường 911B, Khu công nghiệp Phú Mỹ mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânHoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
6CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚ MỸ2022Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânBán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
7CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH ASIA2022Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânKiểm tra và phân tích kỹ thuật
8CÔNG TY CỔ PHẦN LEC GROUP2018Đường số 4, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânBán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
9CÔNG TY CỔ PHẦN MIỄN THUẾ HALO VŨNG TÀU2020Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhânBán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
10CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN2007Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN PTS HEALTH SCIENCE2020Đường số 10, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÓA MỸ2011Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN MỸ2008Đường 1A, khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN2004Khu công nghiệp Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN POMINA2017Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠI PHÚ MỸ2015Đường 2A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA 22007Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT2007KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM MIỀN NAM2007Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế nhà nước

idpvn.com

20CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH2005Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BOT PHÚ MỸ 32001Đường số 16, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH CẦN ỐNG KHOAN DẦU KHÍ VIỆT NAM2008Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuNgoài quốc doanh

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH CS BEARING VIỆT NAM2019Đường số 1A khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH CS WIND VIỆT NAM2007Đường số 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN BỘT MỲ MÊ KÔNG2004Đường số 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO VẬN TRƯỜNG AN2022KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PVN PHÚ MỸ2016Đường số 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CANXIN2019Cảng PTSC Phú Mỹ- Đường số 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH E VIET SOLUTION VŨNG TÀU2019Đường số 1A khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH HWAN TAI VIỆT NAM2007Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN VIỆT NAM2008Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ VŨNG TÀU2020Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO2015Đường 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH LINDE GAS VIỆT NAM20061B Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH MANUCHAR PHÚ MỸ2012Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN PHÚ MỸ2016Đường số 1A, khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ - VNSTEEL2014Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÊ KÔNG2001Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM2003Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH SMC - SUMMIT2012Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH SMC TOAMI2015Đường 1A, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH THÁP GIÓ O - SUNG VINA2018Đường số 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH THÉP VINA KYOEI1998Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH THÉP XÂY DỰNG VÀ LƯỚI THÉP QH PLUS2017Đường số 7 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - TỰ ĐỘNG SMC PHÚ MỸ2022Đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH THORESEN - VI NA MA LOGISTICS2008Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT VŨNG TÀU2017Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

48CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BACONCO1998Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG GE PMTP2012Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

50CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUYÊN & KHANG PHÁT2020Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

51CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ KHANG KHANG TIẾN2020Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

52CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOREA EXPRESS CẢNG SÀI GÒN2009Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

53CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ NGHỆ GỖ LAM SƠN2016Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

54CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THÉP SMC2008Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

55CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SERENITY GREEN TA2020Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

56CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM KHANG KHANG ĐẠT2020Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

57CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP SMC2007Đường 1B, khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

58CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XANH2011Đường số 10- Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuKinh tế tư nhân

idpvn.com

59DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.2003Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuNgoài quốc doanh

idpvn.com

60TECHNIP ITALY S.P.A2003Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuNgoài quốc doanh

idpvn.com

61VPĐD CÔNG TY HATCH ASSOCIATES PTY., LTD2005Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng TàuNgoài quốc doanh

idpvn.com

Xem thêm: