Khu Công Nghiệp Vân Trung

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Vân Trung

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN S&G2015Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhânHoạt động xây dựng chuyên dụng khác
2CÔNG TY TNHH AN LAN ELECTRONICS (VIỆT NAM)2017Xưởng E09, Lô CN03-KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDISản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
3CÔNG TY TNHH BAO BÌ E-PAC VIỆT NAM2018Nhà xưởng CN-06-39, Lô CN-06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
4CÔNG TY TNHH BLUEWAY VINA2012Lô CN-17 khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDISản xuất linh kiện điện tử
5CÔNG TY TNHH CAO SU JHAO YANG (VN)2018Lô CN-6-33, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
6CÔNG TY TNHH CE LINK VIỆT NAM2018Một phần các lô CNSG-04, CNSG-06 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDISản xuất linh kiện điện tử
7CÔNG TY TNHH COMART VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-06-06, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDISản xuất sản phẩm từ plastic
8CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC VIỆT NAM2021Lô CNSG - 09 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
9CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ JIANRONG VIỆT NAM2019Lô CN-10, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDISản xuất sản phẩm từ plastic
10CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ LONG HƯNG2022Lô CNSG-10 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỆT PHÚC2021Lô CNSG-09 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FRANCOOL (VIỆT NAM)2016Lô CN-10, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FRANCOOL(VIỆT NAM)2017Lô CN-10, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUSHUN VIỆT NAM2019Một phần lô đất CN-02, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PV SUNTER VIỆT NAM2022Lô CN-08 (thuê nhà xưởng số CN08-36 của Công ty TNHH chế tạo, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TACU VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-02-05, CN-02-03, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NIENYI VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-09-08, CN-09-09, Lô CN-09, khu công nghiệp Vân, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH CROWN ADVANCED MATERIAL VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN 07-03, Lô CN -07, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH CHANT VIỆT NAM2019Một phần lô CNSG-06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH CHANGSUNG HÀ NỘI2016Lô CN-16 Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH CHECKPOINT2019Lô CN -06-31, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SKYLINK VIỆT NAM2018Nhà xưởng số CN08-36, CN08-37, Lô CN-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ YCH VIỆT NAM2017Tầng 2, lô đất CN-01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH DAEJOO EMV2022Lô CNSG-07, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH DIABELL VINA2017Lô CN-02, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG FUJI2017Lô HTSG-02, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH DONGSAN PRECISION VINA2014Lô CN-05, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH DWELL TECHNOLOGY2017Lô CN 10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH DYT VIỆT NAM2014Lô CN-10, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ LEILI VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-07-06 và CN-07-07, thuộc lô CN-07, KCN Vân Trun, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LONG TAO VINA2017Lô CN-15, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ QC SOLAR (VIET NAM)2017Nhà xưởng CN-10-02, Lô CN-10, Khu Công Nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SINO LEADER (VIỆT NAM)2019Nhà xưởng 01, Lô CN01, Khu công nghiệp Vân Trung (thuê nhà x, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUNDA VIỆT NAM2018Nhà xưởng E08, Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YUAN XINXIN VIỆT NAM2016Xưởng CN-10-09, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH RACKMODO VIỆT NAM2023Lô CNSG-07 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH FA SYSTEMS2018Nhà xưởng CN-08-18, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH FUGIANG2007Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH FUHUA2013Lô CN 03, 05, 06 khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH GENERAL SILICONES (VN)2017CN 06-32, Lô CN-06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH GROWELL TECH VIỆT NAM2019Lô CNSG - 07, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH GUNIL VINA2020Lô CN-02 (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Diabell Vina), KC, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH HAESUNG WATCH TECH VINA2015Lô CN 01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH HANA MICRON VINA2019Một phần Lô CNSG-02, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH HANKOOK CASTING VIỆT NAM2020Lô CNSG-02, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH HIGH PURITY MATERIALS VIỆT NAM2019Lô CNSG 09, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH HUARAE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)2021Lô CNSG-04, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH HUATECH VINA2021Một phần lô CN- 10, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH ICSN SMT VINA2020Lô CN-09, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH JD CUBE2017Một phần lô CNSG-07(Thuê NX:Cty TNHH KJ TECH) KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH JEIL - TECH VINA2015Lô CN-01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

52CÔNG TY TNHH JEIL-TECH VINA2015Lô CN-01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

53CÔNG TY TNHH JEONGKWAN VINA2016Lô CN-01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

54CÔNG TY TNHH JINSUNG ELECTRONICS VINA2017Lô CN-10 (Nhà xưởng CN-10-16), Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

55CÔNG TY TNHH JINYANG MTS VINA2015Lô CN-01, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

56CÔNG TY TNHH J-TECHNOLOGY VINA2018Lô CN-15, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

57CÔNG TY TNHH KANEGABO2014Xưởng E03, Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

58CÔNG TY TNHH KANEMATTSU VINA2020Lô CN-06-41, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

59CÔNG TY TNHH KESPION VIỆT NAM2015Nhà xưởng E10-E11, Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

60CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CHÍNH XÁC JINTU (VIỆT NAM)2014Xưởng E15, Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

61CÔNG TY TNHH KJ TECH2019Một phần Lô CNSG-07, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

62CÔNG TY TNHH KOREA NANO SYSTEM VINA2015Một phần lô Cn -15, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

63CÔNG TY TNHH KUM JANG VINA2015Lô CN-16 Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

64CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM)2017CN -10-27 Lô CN10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

65CÔNG TY TNHH LIAN TECH2015Xưởng CN 05-06, Lô CN-05, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

66CÔNG TY TNHH LINH KIỆN NHỰA S-DRAGON BẮC GIANG2017Lô CN - 07, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

67CÔNG TY TNHH LIUQIAO FEATHER VIỆT NAM2018Lô CN-07, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

68CÔNG TY TNHH MK METAL VINA2018Lô CN-08, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

69CÔNG TY TNHH MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA2016Nhà xưởng CN -10-07, Lô CN -10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

70CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VÊN SJ TECH VIỆT NAM2015Lô số CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

71CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FUGIANG2009Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

72CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN LONG VIỆT2012Một phần lô CNSG-04, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

73CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SJ TECH VIỆT NAM2015Lô số CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

74CÔNG TY TNHH MTO VINA2021Lô CN-09, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

75CÔNG TY TNHH NAO VINA2016Lô CN 16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

76CÔNG TY TNHH NEW WING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG)2015KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

77CÔNG TY TNHH NEXUNS VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-09-07, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

78CÔNG TY TNHH NHÔM CHUANGXING VIỆT NAM2015Lô CN01, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

79CÔNG TY TNHH NHỰA HUA RUI (BẮC GIANG)2017Một phần lô CN-10, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

80CÔNG TY TNHH NHỰA RICHELL U KWONG VIỆTNAM2019Nhà xưởng CN-02-06, CN-02-07, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

81CÔNG TY TNHH ORANGE DECORATION FILM VIỆT NAM2019Một phần của lô CNSG-02, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

82CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)2019Nhà xưởng CN-07-02, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

83CÔNG TY TNHH PNTEC VINA2018Lô CN 17, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

84CÔNG TY TNHH PRINTING AND PACKAGING HUARI (VIỆT NAM)2016Lô CN-17 khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

85CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH BẮC BG2021Lô đất số CNSG 04, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

86CÔNG TY TNHH PHOENIX TECH VIỆT NAM2017Nhà xưởng C, Lô số CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

87CÔNG TY TNHH RISUN VIỆT NAM2014Lô CN-05, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

88CÔNG TY TNHH RIYANG SOLTECH VINA2017Lô đất CN-15, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

89CÔNG TY TNHH RONGXIN TECH (VIỆT NAM)2020Lô CNSG07, KCN Vân Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

90CÔNG TY TNHH SAEKWANG ENG VINA2014Một phần lô CNSG-04, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

91CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LEADERS ENG VIỆT NAM2021Lô CNSG-0, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

92CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LIANKANG VIỆT NAM2023Lô CN 10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

93CÔNG TY TNHH GINLONG VIỆT NAM2023Lô CNSG 09, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

94CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA XỐP EPS CHỐNG CHÁY SINU VINA2017Một phần Lô CN-15, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

95CÔNG TY TNHH S-CONNECT BG VINA2017Lô CN-17, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

96CÔNG TY TNHH SE RAM VINA2022Lô CN15 (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Riyang Soltech Vina, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

97CÔNG TY TNHH SEJONG WISE VINA2017Lô đất CN-17, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

98CÔNG TY TNHH SKYWALKER INTERNATIONAL2019Lô CNSG-09, KCN Vân Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

99CÔNG TY TNHH SMART SHIRTS GARMENTS MANUFACTURING BẮC GIANG2014Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

100CÔNG TY TNHH SƠN XING MEI (BẮC GIANG)2018Một phần Lô CN-06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

101CÔNG TY TNHH SUNRISE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)2019Một phần Lô CN-09, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

102CÔNG TY TNHH SWACOO VIỆT NAM2017Nhà xưởng CN-10-05, Lô CN-10, Khu công nghiệp vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

103CÔNG TY TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM2018Lô CN-07, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

104CÔNG TY TNHH TECHNO BẮC GIANG VINA2017Xưởng CN-10-08, Lô CN-10, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

105CÔNG TY TNHH TELSTAR VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-07-01, thuộc lô CN-07, khu công nghiệp Vân Trun, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

106CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN RONGTAI VIỆT NAM2022Một phần Lô CNSG - 06 (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH CHANT, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

107CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP HANARO2015Lô CN -17, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

108CÔNG TY TNHH TRINA SOLAR (VIETNAM) SCIENCE & TECHNOLOGY2016Lô CN 06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

109CÔNG TY TNHH U KWONG VIỆT NAM2019Nhà xưởng CN-02-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

110CÔNG TY TNHH U-TECH VINA2015Lô CN - 16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

111CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM2016Lô CN-10-28, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

112CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HEATING & INSULATION RH2018Lô CN-08, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

113CÔNG TY TNHH VINA CELL TECHNOLOGY2016Lô CN-05, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

114CÔNG TY TNHH VINA GUAN HAN PACKAGING2016Nhà xưởng CN-06-05 thuộc lô CN-06, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

115CÔNG TY TNHH VINA SOLAR TECHNOLOGY2014Xưởng E12, Lô CN-03, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

116CÔNG TY TNHH VITALINK VIỆT NAM2018CN-10-23. Lô CN-10, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

117CÔNG TY TNHH WONJIN VINA2015Lô CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

118CÔNG TY TNHH WOOSUNG PRECISION VIỆT NAM2014Một phần Lô CN-10, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

119CÔNG TY TNHH YJE VINA2015Lô CN-16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

120CÔNG TY TNHH YOUNG JIN SYSTEM2018Một phần lô nhà xưởng CN-10-07, Lô CN-10, Khu công nghiệp Vâ, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

121CÔNG TY TNHH ZHILIANG VIỆT NAM2017Lô CN-10, Khu Công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

122CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEJONG WISE VINA2017Lô đất CN-17, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc GiangFDI

idpvn.com

Xem thêm: