Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN D&G2018Lô FJ-22 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2CÔNG TY TNHH ETESY VIỆT NAM2023Lô FJ-02, Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDISản xuất thiết bị điện khác
3CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FUJI BẮC GIANG2013Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhânXây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
4CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG2008Lô HC, Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng (Phía bắc), Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangNgoài quốc doanhHoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
5CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHƯƠNG BẮC2009Lô B1, Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất sắt, thép, gang
6CÔNG TY TNHH ABRASIVES VIỆT NAM2011Lô B5, B6 khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất khác chưa được phân vào đâu
7CÔNG TY TNHH ALLESUN NEW ENERGY VIỆT NAM2016Lô B1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất pin và ắc quy
8CÔNG TY TNHH APS VINA2020Lô FJ-16, KCN Song Khê - Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDISản xuất linh kiện điện tử
9CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM2011Lô FJ-11, FJ-12, FJ-13, KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhânSản xuất máy chuyên dụng khác
10CÔNG TY TNHH ASIA BOLT VINA2010Lô FJ -20, FJ-21, KCN Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH BAO BÌ HẠO NHUỆ VIỆT NAM2007Lô FJ-03 KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH BAO BÌ ZONSEN VIỆT NAM2019Lô FJ-02, KCN Song Khê-Nội Hoàng phía Nam (thuê nhà xưởng củ, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EASTFIELD (VIỆT NAM)2021Lô đất FJ25 thuộc khu phía Nam khu công nghiệp Song Khê Nộ, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH CSG LOBAL VINA2018Lô FJ-16, KCN Song Khê-Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH CHEONGSAN VINA2014Lô B4, KCN Song Khê - Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH CHULWOO VINA2015Lô FJ-01 khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH DAE GWANG VINA2009Lô B4, Khu công nghiệp Song khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH DAEGWANG VINA2010Lô B4, Khu công nghiệp Song khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH DAWON ELECTRONIC VINA2011Lô FJ-08 Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH DAWON VINA2013Lô FJ-08 ( thuê nhà xưởng của công ty TNHH EG TECH VIETNAM), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH DESAY BATTERY VINA2021Lô FJ-26, Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FUJIVINA2022Tầng 2, Toà nhà Fuji, KCN Song Khê Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ FUJI2020Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUNG JIN VIỆT NAM2013Lô FJ-05 thuôÊc Khu công nghiêÊp Song Khê - NôÊi Hoang phi, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH FINE ELECCOM VINA2015Lô FJ-14, FJ-15, FJ-16, KCN Song Khê - Nội Hoàng (khu phía N, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH HAEM VINA2012Lô B4 Khu công nghiệp Song khê- Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH HANIL TECHNOLOGY VIỆT NAM2016Lô FJ-19 và một phần lô FJ-18, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH ITALISA VIỆT NAM2008Lô số B5, B6 Khu công nghiệp Song Khê - NôÊi Hoang, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH KCD VIỆT NAM2018Lô đất FJ23 thuộc khu phía Nam, khu công nghiệp Song Khê - N, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH KIM TƯỜNG2011Lô B1, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HFT2020Lô FJ-18, Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng (Khu phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI BOVIET2016Lô B5, B6 KCN Song Khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET2013Lô B5, B6 KCN Song Khê Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH LONG VIỆT VINA2014Lô B1 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP HÀN HỢP LỰC2007Khu Công nghiệp Song Khê, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH MCSP VINA2016Tầng 1, nhà xưởng số 02, Lô FJ-08 , KCN Song Khê - Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH MIRAE INFORMATION INDUSTRY2021Lô FJ-14, FJ-15, FJ-16, KCN Song Khê Nội Hoàng (khu phía N, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH MYUNGBO VINA2011Lô B7 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH NANO HIGHTECH VIỆT NAM2016Lô FJ 06 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng ( Phía Nam ), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY THÉP VẠN XUÂN2016Lô số 13 Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN FUJI PHÚC LONG2020Lô HCDV1, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ FUJI VÂN TRUNG2021Lô hành chính dịch vụ 1, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH SAMEUN ELECTRONICS VINA2018Lô FJ-16, FJ-17, KCN Song Khê - Nội Hoàng (khu phía Nam), Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH SHIN SUNG VINA2010Lô B1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH STC VINA VIỆT NAM2022Lô B7, KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Bắc), Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UYÊN CƯỜNG2008Lô FJ-7* Khu phía Nam Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU HỢP KIM POWERWWAY VIỆT NAM2009Lô số B5, B6 Khu công nghiệp Song Khê - NôÊi Hoang, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Bắc GiangFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH YOUNYI ELECTRONICS VINA2018Lô đất FJ24 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc GiangFDI

idpvn.com

Xem thêm: