Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 - Đồng Nai

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG ĐOÀN KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA201231 Đường 2A KCN Biên Hòa 2 P.An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiNgoài quốc doanhHoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
2CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG1998Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỒNG NAI2003Số 24, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhânSản xuất các cấu kiện kim loại
4CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM2009KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDISản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
5CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM1998KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiNgoài quốc doanhSản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
6CÔNG TY CỔ PHẦN CHIEN YOU VIỆT NAM1998Số 12, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiNgoài quốc doanhSản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
7CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM1998Số 1, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhânSản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
8CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV2000Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDISản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
9CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÂM OTSUKA VIỆT NAM2007Số 27, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDISản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
10CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OTSUKA VIỆT NAM2003Số 27, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN FURNIWEB (VIỆT NAM)1998Số 18, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.41998Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế nhà nước (>50%)

idpvn.com

13CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL1998Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM1998Số 33, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI2009Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

16CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI2007Số 14, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

17CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH2009Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI1998Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA1998Số 8, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA TÂN Á2008Số 9B, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY CỔ PHẦN VISUAL PLASTIC2012Lô số 7, Đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY CP DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA VN2009Số 1, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

23CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPV2011Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

24CÔNG TY CP SCAVI2009Số 14, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

25CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP KIẾN HẰNG1999Số 24, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

26CÔNG TY HỮU HẠN SỢI TAINAN (VIỆT NAM)1998Số 9, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH Á CHÂU HEALTHCARE1998Số 01, đường 4A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẤT TÍN AN2021Số 30, Đường 3A, KCN Biên hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH BORAMTEK VIỆT NAM2012Số 4 đường 17A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM1998Lô 29, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH CN FUSHENG VN2012Số 6, Đường 3A, KCN Biên hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO C.P (VIỆT NAM)2012Lô 8, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)2012Số 7, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM1998Số 3, đường 1A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU ESSONS1998Số 5, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH DỆT HOÀNH THÂN (VIỆT NAM)1998Số 8, Đường 3A, KCN Biên hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH DỆT S.Y200720 đường 3 A , KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai, Đồng NaiFDI

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIẾT BỊ AUREOLE2014Số 6A, đường 17A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH DUY HIẾU2008Số 2, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM1998Số 14-15, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO1998Số 13, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH DYNAPACK PACKAGING VIỆT NAM1998Số 6, Đường 19A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ORIENTAL VIỆT NAM1998Số 29, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM1998Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH PHÁT2010Số 18A (góc đường 17A và 2A), đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS 22012Lô số 4, đường 13A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH FICT VIỆT NAM1998Số 31, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM2008Số 07, đường 15A, KCN Biên hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH GREATEX (VIỆT NAM )2016KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)2007Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH GROBEST LANDFOUND2002Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

52CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ DỊCH VỤ THÉP SÀI GÒN1998Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

53CÔNG TY TNHH HAPPY COOK2002Số 10, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

54CÔNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIỆT NAM2000Số 7, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

55CÔNG TY TNHH HI-TRANS2018Số 15, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

56CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SEN VIỆT2020Số 1 bis, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

57CÔNG TY TNHH HYUNDAI NAM VIỆT2013Số 1 Bis, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

58CÔNG TY TNHH KIẾN PHONG2007Số 24, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

59CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG SAO SÁNG2009Số 11, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

60CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC WEI-MO2003Số 6, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

61CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH2003Số 9B, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

62CÔNG TY TNHH LIBERTY LACE2014Số 6, đường 17A, KCN Biên Hoà 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

63CÔNG TY TNHH LUCKY STAR PLAST1998Số 5, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

64CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM1998Số 02, đường 5A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

65CÔNG TY TNHH MAX SUCCEED1998Số 3, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

66CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VI TRÁC2011Số 09, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

67CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NHẬT2013Số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

68CÔNG TY TNHH MEGGITT (VIỆT NAM)2012Số 7, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

69CÔNG TY TNHH METECNO (VIỆT NAM)1998Số 13, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

70CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ SONADEZI2009Số 22B, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

71CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG NAI TÔN1998Số 21, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

72CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT Ô TÔ CHUYÊN DỤNG TRƯỜNG HẢI2007Số 8, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

73CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NHẬT VIỆT2007KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

74CÔNG TY TNHH MTV JR FRANCE2006Số 1, Đường 13A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

75CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA ĐỒNG NAI2001Số 5 Đường 17 A, KCN Biên Hòa 2, P.An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

76CÔNG TY TNHH NAM VIỆT AUTO2021Số 1 Bis, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

77CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM1998Số 7, Đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

78CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)2010Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

79CÔNG TY TNHH NOVA BUILDINGS VIỆT NAM2018Số 11, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

80CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE LYSAGHT VIỆT NAM2013Số 3, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

81CÔNG TY TNHH NUPLEX RESINS (VIỆT NAM)2009Số 01, đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

82CÔNG TY TNHH OBA VIỆT NAM2021Tầng 2 TTDV Sonadezi, Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

83CÔNG TY TNHH ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM2009Số 10, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

84CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI1998Số 2, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

85CÔNG TY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT2015số 2, đường 4A, KCn Biên Hòa II, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

86CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG2000Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

87CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC BTL2017Lô số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

88CÔNG TY TNHH SEONG JI SÀI GÒN2016Số 02, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

89CÔNG TY TNHH SHINKWANG VIỆT NAM2002Số 4, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

90CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM2013Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

91CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ2004Số 9B, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

92CÔNG TY TNHH TDS VINA2017Số 1, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

93CÔNG TY TNHH TENMA (HCM) VIỆT NAM1998Số 10, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

94CÔNG TY TNHH TEXCHEM - PACK (VIỆT NAM)2012Số 26, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

95CÔNG TY TNHH TEXMA VINA1998Số 32, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

96CÔNG TY TNHH TIÊN TRIẾT2001Lô số 07, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

97CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG JINHEOUNG VINA2019Số 9, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

98CÔNG TY TNHH TM DV PHÚ NAM THẮNG2001Số 7, đường 4A, lô 46, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

99CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM2011Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

100CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM M.A.I VIỆT NAM2019Số 1, đường 19A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

101CÔNG TY TNHH UPM (VIỆT NAM)2012Đường số 19A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

102CÔNG TY TNHH WESTLAKE COMPOUNDS VIỆT NAM1998Số 2, đường 15A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

103CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH PHÚ2009VPĐD Số 1 Bis (Lầu 1), Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

104CÔNG TY TNHH YOUNG SUNG VINA2008Số 19, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

105CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BORAMTEK VIỆT NAM1998Số 4 đường 17A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

106CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP BAO C.P. (VIỆT NAM)2000Lô 8, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

107CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP FU SHENG (VIỆT NAM)1998Số 6, Đường 3A, KCN Biên hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

108CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)2000Số 7, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

109CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DAISIN - VIỆT NAM2000Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

110CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT S.Y1998Số 20, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

111CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FASHION GARMENTS 22001Lô số 4, đường 13A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

112CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUMAKILLA VIỆT NAM1998Số 07, đường 15A, KCN Biên hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

113CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)2000Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

114CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HI-TRANS2007Số 15, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

115CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOMER (VIỆT NAM)2005Số 2, đường 19A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

116CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JIN HUNG VINA2005Số 5, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

117CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM CƯƠNG SAO SÁNG1998Số 11, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

118CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOBELCO E&M VIỆT NAM1998Số 6, đường 2A, KCN Biên hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

119CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIBERTY LACE1998Số 6, đường 17A, KCN Biên Hoà 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

120CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY MẶC TOPTEX1998Lô số 4, Nguyễn Văn A, Cụm Tân Hiệp (KCN Biên Hòa II), Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

121CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEGGITT (VIỆT NAM)1998Số 7, Đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

122CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN JR FRANCE1998Số 1, Đường 13A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

123CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM1998Số 2, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế nhà nước

idpvn.com

124CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIPPON PAINT (VIỆT NAM)1998Số 14, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

125CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NS BLUESCOPE LYSAGHT VIỆT NAM1998Số 3, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

126CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NUPLEX RESINS (VIỆT NAM)1998Số 01, đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

127CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OJITEX (VIỆT NAM)1999Số 12, đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

128CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ON SEMICONDUCTOR VIỆT NAM2004Số 10, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

129CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT1998Số 2, đường 4A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

130CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PRANDA VIỆT NAM1998Số 16, Đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

131CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT MICA1998Số 13, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

132CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SITTO VIỆT NAM2001Đường số 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

133CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNGENTA VIỆT NAM2000Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

134CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEXCHEM-PACK (VIỆT NAM)2003Số 26, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

135CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP SEAH VIỆT NAM1998Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

136CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNET (VIỆT NAM)2001Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

137CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM MEIWA1999Đường số 15A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

138CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAPOLY1998Số 2, đường 10A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

139CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YNG HUA VIỆT NAM1998Số 11, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế tư nhân

idpvn.com

140CÔNG TY URAI PHANICH (VIỆT NAM) TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN1998Số 7, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

141CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG2006Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

142CTY GIA CÔNG & DỊCH VỤ THÉP SÀI GÒN2005Số 5, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

143CTY TNHH ARKEMA2005Số 2 Đường 15 A KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

144CTY TNHH BAO BÌ VISY VIỆT NAM2008Số 6, Đường 19A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

145CTY TNHH CARGILL VIỆT NAM2008Lô 29, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

146CTY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM2006Số 14-15, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

147CTY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ORIETAL VIỆT NAM2008Số 29 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

148CTY TNHH E & T VIỆT NAM2007Số 7, đường 4A, lô 46, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

149CTY TNHH GROBEST &I- MEI INDUSTRIAL (VIỆT NAM )2008Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

150CTY TNHH KIM CƯƠNG SAO SÁNG2006Số 11, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

151CTY TNHH LUC KY STAR PLAST2005Số 5, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

152CTY TNHH MUTO VIỆT NAM2008Số 2, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

153CTY TNHH OJITEX VIỆT NAM2006Số 12, đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

154CTY TNHH PRANDA VIỆT NAM2005Số 16, Đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

155CTY TNHH TRUNET VIỆT NAM2011Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

156CTY TNHH VIỆT NAM MEIWA2005Đường số 15A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

157CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II2019Đường 16A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

158MABUCHI MOTOR VIETNAM , LTD2005Số 02, đường 5A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

159TAINAN SPINNING CO.,LTD VIỆT NAM2006Số 9, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiFDI

idpvn.com

160TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT2009Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế nhà nước

idpvn.com

161TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐỒNG NAI1998Số 25, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiKinh tế nhà nước

idpvn.com

162TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP2005Số 26 Đường 2 A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng NaiNgoài quốc doanh

idpvn.com