Khu Công Nghiệp Đồ Sơn

 

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đồ Sơn –  Hải Phòng

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY TNHH ALPHA SYSTEM2019Lô đất L 4.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất khác chưa được phân vào đâu
2CÔNG TY TNHH AURORA ART2006Lô đất L4.9B, L4.10, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất khác chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY TNHH C - FOCUS VIỆT NAM2017Lô đất L1.22C, Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất giày dép
4CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC JINYUNFENG VIỆT NAM2019Lô đất L1.14, L1.15, L1.16A Khu Công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
5CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG JINKA2019Lô đất L8 Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất sản phẩm từ plastic
6CÔNG TY TNHH CHENG-V2012Lô L3.5B khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDISản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
7CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO HAI PING2019Lô đất L7.9, L7.10 Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất đồ chơi, trò chơi
8CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY HONGYUAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM2008Lô đất L2.6, L2.12 - Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
9CÔNG TY TNHH CHUNG YANG FOODS VIỆT NAM2019Lô đất 1/2L3.5A, khu CN Đồ Sơn, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDISản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
10CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FENG XU VIỆT NAM2019Lô đất L5.2, L5.3, L5.4, L5.5A Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Ph, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SONG HAO2007Nhà xưởng X6, khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ JING SHENG VIỆT NAM2020Lô đất L7.1, L7.2B, L7.6, L7.7B Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHINNING VIỆT NAM2022Lô đất L1.18, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH FONG HO20051/2 Lô đất số L3.4 và 1/2 lô 3.5, khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH FULLXIN HẢI PHÒNG2017Lô đất L1.21 khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH GIÀY NAN I VIỆT NAM2008Lô đất L3.1, Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH HUADE HOLDINGS VIỆT NAM2008Lô đất L2.11, khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH JEX VIỆT NAM2022Nhà xưởng thuê của Công ty cổ phần Kim Khí HTG, thửa L7.4, L, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH LEAR (VIỆT NAM)2008Nhà xưởng X4, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH LIVAX VIỆT NAM2005Lô đất L2.7, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH MIKI INDUSTRY VIỆT NAM2005Lô đất số 1/2 L2.8 và 1/2L2.9. khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Ph, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH NPM ASIA VIỆT NAM2020Lô đất L7.2A, L7.3B Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH NGÀNH GỖ NEW WORLD VIỆT NAM2016Lô đất L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn-Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH NHÔM BETA VIỆT NAM2015Lô 2.2, L2.3, L2.4 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH Ô TÔ HUAZHONG VIỆT NAM2006Lô đất số L1.1, khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH PLASTICS CENTURY2020Lô đất L7.7A, L7.8 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV2022Lô đất L1.19 khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH SEETHING VIỆT NAM2011Lô đất L3.1 và 1/2 L3.2, khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH SIN CHI VIỆT NAM2008lô L1.6, lô L1.7 và 1/2 lô L1.8, khu công nghiệp Đồ Sơn Hải, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH SỢI TỔNG HỢP HAILONG VIỆT NAM2007Lô đất L3.2 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH TIAN LONG VIỆT NAM2019Lô đất L1.16B, L1.17 Khu Công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH TORSHARE VIỆT NAM2020Lô L4.8B khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHÂN HOÀ2021Lô đất số L1.1, KCN Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TIAN JIAO VIỆT NAM2009Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải phòng - Xã Tân thành, Huyện Kiến Thuỵ, Hải PhòngFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM WANLI VIỆT NAM2006Lô L3.3-L3.4, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÙNG GIẤY BAY VIỆT NAM2022Nhà xưởng (thuê của công ty TNHH ô tô Huazhong Việt Nam) tại, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH ZHENG XIN VIỆT NAM2017Lô đất L1.22A khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH ZHONG XIN YA TAI VIỆT NAM2013Lô L1.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH ZHONG XIN YA TẠI VIỆT NAM2014Lô L1.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AURORA ART2012Lô đất L4.9B, L4.10, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

41CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENVIRONSTAR2012Lô L1.5 và 1/3L1.6 khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FONG HO20121/2 Lô đất số L3.4 và 1/2 lô 3.5, khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải PhòngFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LEAR VIỆT NAM2008Nhà xưởng X4, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIVAX VIỆT NAM2009Lô đất L2.7, Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SINCHI VIỆT NAM2013lô L1.6, lô L1.7 và 1/2 lô L1.8, khu công nghiệp Đồ Sơn Hải, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải PhòngFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VĂN PHÒNG PHẨM TIAN JIAO VIỆT NAM2005Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải phòng - Xã Tân thành, Huyện Kiến Thuỵ, Hải PhòngFDI

idpvn.com

Xem thêm: