Khu Công Nghiệp Nomura

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Nomura –  Hải Phòng

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG2008Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDIHoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
2CÔNG TY TNHH ADVANCED TECHNOLOGY HẢI PHÒNG2008D2- Nhà xưởng tiêu chuẩn, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phò, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDIHoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
3CÔNG TY TNHH AKITA OIL SEAL VIỆT NAM2005Lô A4 Khu Công Nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ cao su
4CÔNG TY TNHH ARAI VIỆT NAM2005Lô N13 và 14, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ cao su
5CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY CITIZEN VIỆT NAM2005Lô đất J2-J3-J4 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDIĐúc sắt thép
6CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY EBA2003Lô N-1, N-2, N-3, và F-1a, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Ph, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDISản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
7CÔNG TY TNHH DAITO RUBBER VIỆT NAM2003Lô J-15, Khu công nghiệp Nhật Bản -Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDISản xuất sản phẩm khác từ cao su
8CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUMIDA VIỆT NAM2010Nhà xưởng tiêu chuẩn B1 và B2 , khu công nghiệp Nhật Bản-Hải, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDISản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
9CÔNG TY TNHH FUJI SEIKO VIỆT NAM2011Nhà E, nhà xưởng tiêu chuẩn, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDISản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
10CÔNG TY TNHH FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG2002Lô đất D-3, D-4, D-5, D-6, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH FUJIMOLD VIỆT NAM2002Lô đất F-8A, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HẢI PHÒNG2021Lô H1-H6 và F13A, F13B, F14, F15 Khu Công nghiệp Nhật Bản -, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH GUO XIANG HẢI PHÒNG2015Lô J8, khu công nghiệp Nomura, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH GIẤY KONYA VIỆT NAM2004Lô đất số F-11, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH GIẤY PHONG ĐÀI ĐÀI LOAN2002Lô F12B, Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH HESTRA MATSUOKA VIETNAM2018Lô đất E-3a, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT NAM1999Lô C8, khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH HỢP THỊNH1998Lô E4, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH IKO THOMPSON VIỆT NAM2006Lô đất N5&N6, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH JOHOKU HẢI PHÒNG2004Lô N-4, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH KOKUYO VIỆT NAM2006Lô B2-B7, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH KORG VIỆT NAM2006Lô đất F5, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH KYORITSU VIỆT NAM2010Lô E-2, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH LIHIT LAB. VIỆT NAM2004Lô đất J13B, J14 khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH MAIKO HẢI PHÒNG2002Lô A9, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH MEDIKIT VIỆT NAM2005Lô D1-D2, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH MEIHOTECH VIỆT NAM2001Lô J-1B, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG2001Lô đất C3, C4, C5, C6, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH NIPPON KODO VIỆT NAM2003Lô đất J7, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH NISHISHIBA VIỆT NAM1998C1 - nhà xưởng tiêu chuẩn, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH NISSEI ECO VIỆT NAM2005Lô J-9, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH OJITEX HẢI PHÒNG2004Lô B-1, 2, 7, 8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỆT MAY BẢO PHÁT VIỆT NAM2003Lô J8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG1998Tòa nhà điều hành, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH RAYHO VIỆT NAM2006Lô đất A6, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH1998Lô đất số F2, F3 & F4 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH SIK (VIỆT NAM)2003Lô A7-8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH SOUGOU VIỆT NAM2007Nhà xưởng A-3, khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH SUMIRUBBER VIỆT NAM2006Lô A-11, A-12, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH SYNZTEC VIỆT NAM2006Lô đất J12, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM2005Lô đất số N -10, N-11, N-12 khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Ph, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH TERAI VINA2002Lô N7, N8, khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH TETSUGEN VN1999Lô đất J1, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH TOHOKU PIONEER VIỆT NAM2005Lô đất G, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG2004Lô M&K, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG2004Lô M1, M2, M8, M9, M10 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NIPPON KODO VIỆT NAM2017Lô đất J7, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH VINA-BINGO2002Lô N-16, Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH VINOMARINE2008Lô đất N-15, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngKinh tế tư nhân

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH WAYNE VIỆT NAM2005Lô J10, J11, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Km 13, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH YANAGAWA SEIKO VIỆT NAM2006Lô J5, Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

52CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM2001Lô đất L, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

53CÔNG TY TNHH Z - TON VINA2015Lô N7, N8, khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

54CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AKITA OIL SEAL VIỆT NAM2008Lô A4 Khu Công Nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

55CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ARAI VIỆT NAM2008Lô N13 và 14, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

56CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ TẠO MÁY EBA2008Lô N-1, N-2, N-3, và F-1a, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Ph, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

57CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DAITO RUBBER VIỆT NAM2008Lô J-15, Khu công nghiệp Nhật Bản -Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

58CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUJI MOLD VIỆT NAM2008Lô đất F-8A, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

59CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUJI SEIKO VIỆT NAM2012Nhà E, nhà xưởng tiêu chuẩn, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

60CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG2009Lô đất D-3, D-4, D-5, D-6, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

61CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY KONYA VIỆT NAM2008Lô đất số F-11, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

62CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HI-LEX VIỆT NAM2012Lô C7, C8 Khu CN Nomura, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

63CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKO THOMSON VIỆT NAM2011Lô đất N5&N6, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

64CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JOHOKU HẢI PHÒNG2011Lô N-4, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

65CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOKUYO VIỆT NAM2008Lô B2-B7, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

66CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KORG VIỆT NAM2011Lô đất F5, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

67CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KYORITSU VIỆT NAM2012Lô E-2, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

68CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIHITLAB VIỆT NAM2008Lô đất J13B, J14 khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

69CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAIKO HẢI PHÒNG2005Lô A9, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

70CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIKIT VIỆT NAM2008Lô D1-D2, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

71CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEIHOTECH VIỆT NAM2008Lô J-1B, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

72CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NICHIAS HẢI PHÒNG2010Lô đất C3, C4, C5, C6, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

73CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIPPON KODO VIỆT NAM2009Lô đất J7, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

74CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NISHISHIBA VIỆT NAM2008C1 - nhà xưởng tiêu chuẩn, KCN Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

75CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NISSEI ECO VIỆT NAM2009Lô J-9, Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

76CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OJITEX HẢI PHÒNG2008Lô B-1, 2, 7, 8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

77CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RAYHO VIỆT NAM2008Lô đất A6, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

78CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RORZE ROBOTECH2008Lô đất số F2, F3 & F4 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

79CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIK VIỆT NAM2008Lô A7-8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

80CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUMIRUBBER VIỆT NAM2008Lô A-11, A-12, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

81CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SYNZTEC VIỆT NAM2009Lô đất J12, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

82CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM2008Lô đất số N -10, N-11, N-12 khu công nghiệp Nhật Bản- Hải Ph, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

83CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TETSUGEN VN2009Lô đất J1, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

84CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOHOKU PIONEER VIỆT NAM2008Lô đất G, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

85CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG2008Lô M&K, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

86CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA BOSHOKU HẢI PHÒNG2008Lô M1, M2, M8, M9, M10 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

87CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KOKUYO VIỆT NAM2012Phòng 03 tầng 1 Toà nhà điều hành, khu công nghiệp Nhật Bản, Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

88CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINA - BINGO2008Lô N-16, Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

89CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINOMARINE2012Lô đất N-15, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

90CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM2008Lô đất L, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Hải PhòngFDI

idpvn.com

Xem thêm: