Khu Công Nghiệp Lương Sơn

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Lương Sơn

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN ANTONA2019Khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình, Km36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất đồ chơi, trò chơi
2CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH HÒA BÌNH2005khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA2018Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4CÔNG TY CỔ PHẦN COASIA CM VINA2014Khu công nghiệp Lương Sơn, km 36, QL 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDISản xuất linh kiện điện tử
5CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP VVV2008Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất các cấu kiện kim loại
6CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO2018KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
7CÔNG TY CỔ PHẦN KOVINA NETWORKS2022KCN Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânHoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY CỔ PHẦN LUẬT VIỆT HÒA BÌNH2019Km 36, Quốc lộ 6, khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
9CÔNG TY CỔ PHẦN MORNING TREE2021Khu Công nghiệp Lương Sơn, Km 36, Quốc Lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhânBán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
10CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE SOLAR VIỆT NAM2022Khu công nghiệp lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN VIỆT NHẬT2018KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ FECON2018Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CRC2020KCN Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ MAY MẶC V-LINK2017Khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình, Km số 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY NISSIN MANUFACTURING CO.,LTD2013Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH ALMINE VIỆT NAM2010Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH CAP GLOBAL2019Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH CNPLUS VINA2014Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36, quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH CO TECH VINA2017Khu Công nghiệp Lương Sơn, KM36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH DONGAH ELECOMM VIỆT NAM2008khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH DOOSUNG TECH VIETNAM2013Khu Công nghiệp Lương Sơn, Km36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH DOOSUNG TECH VIỆT NAM2014Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH GFVN2021KCN Lương Sơn Km 36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VN ETCH HOME2020Khu Công nghiệp Lương Sơn, Km36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH MIDORI APPAREL VIỆT NAM HÒA BÌNH2014Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH NISSIN MANUFACTURING VIỆT NAM2012Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG HOÀ BÌNH2008Khu Công nghiệp Lương Sơn, Km36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH SEYOUNG INC2007Khu Công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH2011Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH TONGWEI HOÀ BÌNH2014KCN Lương Sơn, Km36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH TONGWEI HÒA BÌNH2016KCN Lương Sơn, Km36, QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH TRANSON VIỆT NAM2012Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FRAGRANCES (HÒA BÌNH)2007Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP HOÀ BÌNH2008Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH GV PANEL2023Km36, QL6, Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH ĐỨC ANH2022Khu Công nghiệp Lương Sơn, km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN MẶT TRỜI CRC SOLAR2020Khu công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: