Khu Công Nghiệp Mộc Hóa

 

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mông Hóa

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐỨC HƯNG2022Khu công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânHoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HABI2022Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
3CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT HÀN HOÀ BÌNH2019Khu Công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VITECH HOÀ BÌNH2017Khu công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
5CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HOÀ BÌNH2017Khu công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
6CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP NAM THÁI2017Khu Công nghiệp Mông Hoá, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânĐúc kim loại màu
7CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ INVEST2020Lô CC01 - Khu công nghiệp Mông Hóa (KCN Bình Phú), Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
8CÔNG TY TNHH ĐẠI TÙNG PHONG2018Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ plastic
9CÔNG TY TNHH GIA NHẤT HB2018Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhânSản xuất các cấu kiện kim loại
10CÔNG TY TNHH KIM VỸ HOÀ BÌNH2018Khu Công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH KHẢI HƯNG HOÀ BÌNH2010Lô 4, Khu công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LẠC VIỆT HTP2018Khu Công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ NARICO2007Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ TPP2016Khu Công Nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH NHỰA THẠCH QUẢNG2022Khu công nghiệp Mông Hoá, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH REMAK HÒA BÌNH2018Khu Công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH THỂ THAO GLOBAL2019Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TẤN PHÁT HÒA BÌNH2018Khu công nghiệp Mông Hóa, Xã Mông Hóa, Thành phố Hoà Bình, Hòa BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: