Khu Công Nghiệp Phúc Khánh

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phúc Khánh

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN AN HUY2009Đường Trần Thị Dung, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM2006Lô B8+B9+B10, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
3CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI PHÁT ĐÀI TÍN2003Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDIKinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP VIKOR2020Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất các cấu kiện kim loại
5CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR1998Đường Ngô Gia Khảm, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất kim loại màu và kim loại quý
6CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TOÀN2007Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhânGia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
7CÔNG TY TNHH CN NGŨ KIM FORMOSA VN2013Lô B8+B9+B10, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDISản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
8CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROSUN VIỆT NAM2022Nhà xưởng số 17A, Khu đất B1, B2, B3 Khu công nghiệp Phúc Kh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDIRèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
9CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YI2004Lô A10, đường Trần Thủ Độ, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
10CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TAI TONG VIỆT NAM2007Lô D13, D14 KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MAXSTEEL2008Lô D6, D7 khu công nghiệp Phúc Khánh, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM TAI LIAN2013Lô E2, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHENG FANG2008Lô D8 + D9 + D10 + D11 Khu công nghiệp Phúc Khánh, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SUMMIT VIỆT NAM2008Lô D3 + D4 + D5 Khu công nghiệp Phúc Khánh, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TACTICIAN2008Lô C1 + C2 +C3 + C4, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YANG SIN VIỆT NAM2005Lô B4-B5, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TAIHUA VIỆT NAM2007Lô A7, đường Trần Thủ Độ, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH CHẾ TÁC ĐÁ DING HUI2022Lô 3, đường Tạ Hiện, khu công nghiệp Phúc Khánh (Thuê nhà xư, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH DỆT MEINA MEINA2007Khu CN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ WOOLLEY VIỆT NAM2007Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH GARDEN PALS2007Lô đất B6, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH GIẤY XK THÁI BÌNH2007Lô 4, Tạ Hiện, Khu CN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH HSIN YUE HSING2008Lô A8, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH HSIN YUE HSING (NHNT)2013Lô A8, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH KIM KHÍ QUỐC TẾ HƯNG THỊNH2012Lô B7, đường Trần Thủ Độ, Khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ FU HONG VIỆT NAM2014Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH KHAI PHÁT HOA THÀNH2017Lô A17, đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH KHAI PHÁT HOÀNG KIỀU2017Lô A12, đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH MAY HUALIDA THÁI BÌNH2007Lô A1+A2+A3+A4+A5+A9+A11, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH NHỰA COTEC2007Lô E4+ E5, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH PETLIFE2007Lô D1+D2, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH PETLIFE (NHNT)2014Lô D1+D2, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA2003Lô TD1, đường Tạ Hiện, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÔNG CỤ ĐỈNH LỰC2008Lô D12, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MOLATEC2008Lô E1, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÔ HÌNH VIỆT NAM2018Đường Trần Xuân Sắc, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH THÁI HIỆP HƯNG2004Lô 3, đường Tạ Hiện, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG XUÂN2002Đường Nguyễn Mậu Kiến, lô DT, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH TRÁI ĐẤT XANH2007Lô E6 + E7, đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

40CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC ÂU LỰC2005Đường Trần Xuân Sắc, khu công nghiệp Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: