Khu Công Nghiệp Tiền Hải

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tiền Hải

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ ĐỨC VIỆT THÁI2007Khu công nghiệp Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm chịu lửa
2CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ LONG HẦU1998Lô đất diện tích 20.872,1 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm gốm sứ khác
3CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ THÁI BÌNH1998Lô đất diện tích 28.623,8 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm chịu lửa
4CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGỌC2003Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm gốm sứ khác
5CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX ĐÔNG THÁI2010Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
6CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP XUÂN SINH2007Lô đất diện tích 18.582 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm gốm sứ khác
7CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ CAO CẤP MIKADO2022Lô đất diện tích 28.180,2 m2, KCN Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm gốm sứ khác
8CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ ĐÔNG HẢI2003Lô 1, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
9CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI GIANG2002Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm gốm sứ khác
10CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TIỀN HẢI2009Lô đất diện tích 16.086 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH THÁI BÌNH2004Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY CỔ PHẦN VIDECOR2003Lô D2, G2 khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFRIT2006Lô đất diện tích 26.080,2 m2 Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH ACCELOTECH VINA VIỆT NAM2022Một phần Lô đất CN 04, KCN Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH ARAVIET2019KCN Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH CAPILA VIỆT NAM2015Thửa đất số 1067, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GỐM SỨ OHIO2002Khu công nghiệp Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BE BRIGHT2021Lô CN-09, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ASAKI VIỆT NAM2018Lô C2, thửa đất số 422, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG DU LỊCH TRUNG NHẠC VIỆT NAM2020Lô F, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH GẠCH MEN SỨ THANH HẢI2000Lô đất diện tích 23.970,5 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH MINH LONG2006Lô C2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ORIS2013Lô đất diện tích 10.445 m2, khu công nghiệp Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH SỨ HẢO CẢNH2001Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH THỊNH2007Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH THUỶ TINH MINH THUỶ1998Lô diện tích 8196,4m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ HOA2007Lô đất 18.543,8 m2, Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH VẢI TÚI KHÍ ASAHI KASEI VIỆT NAM2022Lô CN-03, KCN Tiền Hải, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH VĂN THIÊN2001Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhKinh tế tư nhân

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG TÚ2018Lô D2, G2 khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VĨNH XƯƠNG ELECTRONICS VIỆT NAM2020Lô E, khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái BìnhFDI

idpvn.com

Xem thêm: