Khu Công Nghiệp Bá Thiện 2

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Bá Thiện 2

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN VINA - CPK2008Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânXây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
2CÔNG TY TNHH ACRO VINA2018Lô B10, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY TNHH ACTRO VINA2015Lô A5-3, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
4CÔNG TY TNHH AEON MOTOR VIỆT NAM2019Lô D9, Khu Công Nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất mô tô, xe máy
5CÔNG TY TNHH BN TECH VINA2020Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất linh kiện điện tử
6CÔNG TY TNHH COSONIC VIỆT NAM2019Lô C5-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất linh kiện điện tử
7CÔNG TY TNHH CHEMCOS VINA2017Lô B9, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ plastic
8CÔNG TY TNHH CHOUNG YOUN VINA2019Lô A8-1, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất linh kiện điện tử
9CÔNG TY TNHH DAEGUN DAEGUN2019Lô B10-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất linh kiện điện tử
10CÔNG TY TNHH DENKO MECHANICAL2018Lô C3-3, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC2020R01, nhà điều hành KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP JLCG2019Lô D8-1 khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH DONGKWANG2019Lô B6-1, Khu Công Nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH DST VINA2013Khu công nghiệp Bá Thiện II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH DST VINA 22019Lô B1, B2 Khu CN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH ELE VINA2022Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH EV ADVANCED MATERIAL VINA2018Lô C2-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH GOOD PAPER PACKAGING INDUSTRIAL (VIỆT NAM)2019Lô D8-3 khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH HANBO ENC VINA2018Lô C5-2, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH I-CHAIN (VIỆT NAM)2023Lô D8-3, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH HWASEUNG TECH VINA2019Lô A8-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH HYUNWOO VINA2018Lô C7 Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH HYX INDUSTRIAL (VIỆT NAM)2019Lô D8-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH IM VINA2016Lô A8-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH J&K SOLUTION2022Lô C3-3, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH KIMS VINA2021Lô C7 Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH KMTECH VINA2021Lô C7 Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH LASER NEPES VINA2022Nhà xưởng số 2, Lô C2-1, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH LIEH KWAN VIỆT NAM2020KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH NANOS VIỆT NAM2017Lô C9, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH NEW FLEX TECHNOLOGY VINA2015Lô A8-1, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VĨNH PHÚC2012Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH NOVOTECH2019Lô C14-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH OPTRONTEC VINA2017Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH POWERLOGICS BÁ THIỆN VINA2018Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLOBE MEGA2019Lô B6-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH SAMJIN LND VINA2016Lô A12-1, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM2019Lô A10, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM2014Lô A1-2, A2-A3-A4, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ISCVINA2017Lô A12-2, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH SAT HÀ NỘI2022Lô A8-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH SEHYUN TECH VINA2021Lô C7, khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH SEKONIX VINA2014Lô C10, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH SUZUKAKU VIỆT NAM2013Lô B7, B8-1, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH TKR MANUFACTURING VIỆT NAM2018Lô C4, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SANWA2015Lô C3-2 Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX2018Lô A7, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH VINA UNION2014Lô A9, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH WELDEX VINA2019Lô D7, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

50CÔNG TY TNHH YMT VINA2015Lô C6-1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

51CÔNG TY TNHH YT SOLUTION VINA2019Lô C6-1 KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

52CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA2019Lô C1, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

53CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM SANWA2013Lô C3-2 Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

Xem thêm: