Khu Công Nghiệp Bình Xuyên 2

   

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Bình Xuyên 2

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NIKKO VIỆT NAM2018KCN Bình Xuyên II, TDP Bắc Kế, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânBán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
2CÔNG TY TNHH ASIA PRECISION VINA2018Nhà xưởng CN07-5 thuộc lô CN07, KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
3CÔNG TY TNHH ASTRA VISTEON VIỆT NAM2017Lô CN07-6, KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDIBán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4CÔNG TY TNHH COASIA OPTICS VINA2015KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất linh kiện điện tử
5CÔNG TY TNHH CH FLEX VINA2014Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDIGia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
6CÔNG TY TNHH DAYUN VINA2017KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
7CÔNG TY TNHH DM VINA2017Lô CN07, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDISản xuất sản phẩm từ plastic
8CÔNG TY TNHH DYNAMIX MATERIAL SCIENCE2017Lô CN05-2, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác từ cao su
9CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BOULDER (VIỆT NAM)2016Nhà xưởng CN06-5, Lô CN06, Khu Công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhânSản xuất thiết bị điện khác
10CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DAWON VIỆT NAM2010Lô CN07, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH ER VINA2018Lô CN07, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH FINAL VINA2017Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH FUCHUAN2008Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH GAOJIA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY VIỆT NAM2021Nhà xưởng Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH GLITTER VIỆT NAM2019Lô CN08, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH GSP HANA2017Lô CN03, Khu Công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH H&I TECHNOLOGY VIETNAM2018Lô CN08-1-KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH HANSTECH VIETNAM2018Nhà xưởng Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH HS VIỆT NAM2015Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH J.Y.V VINA2020Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH JOINSET VINA2017Lô đất CN 06-9, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH JOOYEON VINA ELECTRONICS2018Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH JYB TECH VINA2019Nhà xưởng Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH KCI VINA2016Lô CN06-8, KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH DAEWON HP VĨNH PHÚC2023Lô CN08-1, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

26CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MERIGO VIỆT NAM2016Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

27CÔNG TY TNHH MYV VINA2019Nhà xưởng lô CN03-5, Khu CN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

28CÔNG TY TNHH NEW PROTEC VINA2019Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

29CÔNG TY TNHH ORM VIỆT NAM2015KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

30CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH SKYFLEX VINA2023Nhà xưởng Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

31CÔNG TY TNHH SDT VINA2017Lô CN02-5, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

32CÔNG TY TNHH SDT VINA II2019Lô CN 03-7, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

33CÔNG TY TNHH SEMIOPT VN2019Lô CN01-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

34CÔNG TY TNHH SEWOON VINA2019Nhà xưởng lô CN05, Khu CN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

35CÔNG TY TNHH SIMON TECH VINA2018Nhà xưởng CN07-5, Lô CN07, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

36CÔNG TY TNHH SKY DENOV VINA2017Lô CN03-1, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

37CÔNG TY TNHH SMI VINA2017Lô CN06, Khu Công nghiệp Bình Xuyên 2, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

38CÔNG TY TNHH SUNNY AUTOMOTIVE VINA2019Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

39CÔNG TY TNHH SUNSHINE ELECTRONICS (VIETNAM)2018Lô CN 07-3, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

40CÔNG TY TNHH SUNWAY COMMUNICATION VIỆT NAM2019Lô CN 08, Khu CN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

41CÔNG TY TNHH TECH ON VIỆT NAM2016Lô CN02-6, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

42CÔNG TY TNHH TERRASEM VINA2017Nhà xưởng CN06-3, Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

43CÔNG TY TNHH THE LINE VINA2019Lô CN06, KCN Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

44CÔNG TY TNHH VINA SHINHWA2020Lô CN05, Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

45CÔNG TY TNHH VINA TOTAL2017Lô đất CN06-7, thuộc Lô CN06, khu Công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

46CÔNG TY TNHH VK - TECH2022Lô CN 05, Khu Công Nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

47CÔNG TY TNHH WORLD TOP TECH VINA2022Lô CN03, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

48CÔNG TY TNHH WORLDTOP HÀ NỘI VINA2021Lô CN08-1, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcFDI

idpvn.com

49CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA2016Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

50CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INM VINA2015Lô CN-01, Khu Công nghiệp Bình Xuyên II, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh PhúcKinh tế tư nhân

idpvn.com

Xem thêm: