Danh sách công ty tại Cụm Công Nghiệp Phong Khê - Bắc Ninh

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN DUY ANH2007Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THỊNH BN2013Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
3CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHONG KHÊ2008CCN Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
4CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ Z1682021Cụm công nghiệp Phong Khê 1, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
5CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN TÙNG2004Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
6CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG NGÂN2015Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
7CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY HƯNG PHÁT2023Cụm Công nghiệp Phong Khê 1, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
8CÔNG TY TNHH GIẤY ĐAN PHÁP2015Số 425 CCN Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
9CÔNG TY TNHH GIẤY NGỌC THIỆN2003Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
10CÔNG TY TNHH GIẤY SONG KIỆT2018Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH GIẤY TIẾN TÀI2009Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THANH HÀ2016B5 Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA HIẾU2007Thửa E13 và Thửa 406, Cụm Công Nghiệp Phong Khê I, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY PHÚC HUY2021Cụm công nghiệp Phong Khê I, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN2009Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY THỊNH CƯỜNG2004Tờ bản đồ số 01, thửa A3 Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH VƯƠNG AN PHÚ2014Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com