Danh sách công ty tại Cụm Công Nghiệp Phú Lâm - Bắc Ninh

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY BÌNH MINH2000Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
2CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LIÊN VIỆT2015Cụm Công nghiệp Phú Lâm (Thửa 1183, Tờ bản đồ 21), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
3CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TIÊN SƠN PACIFIC2011Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
4CÔNG TY TNHH GIẤY HOÀNG LIÊN SƠN2018Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
5CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ AN KHÁNH2013Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânBán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ TIÊN SƠN PACIFIC2019Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
7CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KINH BẮC2015Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
8CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG KINH BẮC2017Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
9CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH KINH BẮC2017Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất bột giấy, giấy và bìa
10CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH GIANG2010Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH TOÀN MỸ2009Cụm công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT THẮNG BẮC NINH2015CCN Phú Lâm (thuê: Cty Việt Thắng), Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ LÂM2015CCN Phú Lâm, thôn Tam Tảo, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com