Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn - Bắc Ninh

NOTên Công TyNăm Thành LậpĐịa ChỉLoại HìnhNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ GIA CÔNG CHÍNH XÁC TAT2016Lô 5, KCN Tân Hồng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU MINH ASIA2011Lô số 8, khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânXây dựng nhà các loại
3CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN2006Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất hoá chất cơ bản
4CÔNG TY CỔ PHẦN PHYTOPHARCO VIỆT NAM2002Lô số 5 Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
5CÔNG TY CỔ PHẦN SENVINA2012Lô 7 KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânVận tải hàng hóa bằng đường bộ
6CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SAO KINH BẮC2016Nhà số 9 - Lô 14 KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânHoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
7CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP MMC2021Lô 5, Khu công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânXây dựng nhà để ở
8CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN SƠN - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN)2004Lô số 4, Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhânSản xuất sản phẩm từ plastic
9CÔNG TY TNHH BAO BÌ EAST COLOR VIỆT NAM2019Nhàxưởngsố2vànhàxưởng số 3,Lô F Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc NinhFDISản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
10CÔNG TY TNHH BOEUN2016Lô số F, khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc NinhFDI

idpvn.com

11CÔNG TY TNHH HIGHEND TECHNOLOGIES VINA2013Lô 6, Khu Công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơ, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

12CÔNG TY TNHH HQ PAPER2014Lô6,KhucôngnghiệpTânHồng-HoànSơn(thuộcKhucôngnghiệpTiênSơnmở, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

13CÔNG TY TNHH HS HANOI2013Lô 06,KCN Tân Hồng-Hoàn Sơn(Khu công nghiệp Tiên Sơn mởrộng), Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

14CÔNG TY TNHH JUN TECH VINA2016Lô 4 khu công nghiệp Tân Hồng-Hoàn Sơn (TX Cty Quân Sơn), Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

15CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG2005Lô số 4 khu công nghiệp Tân Hồng Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

16CÔNG TY TNHH NHỰA HK2018Khu công nghiệp Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

17CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG KINH BẮC2017TĐ Số 2, Lý Thánh Tông, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

18CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VÀ BAO BÌ GD VIỆT NAM2019Lô số 8, Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

19CÔNG TY TNHH SY TECH VINA2015Lô số 09, KCN Tân Hồng-Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc NinhFDI

idpvn.com

20CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUNG VIỆT2022Lô 5, Khu Công Nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

21CÔNG TY TNHH TYE VIET NAM2022Lô 5, Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

22CÔNG TY TNHH UP H&B2019Lô 5 KCN Tân Hồng-Hoàn Sơn (KCN tiên Sơn mở rộng), Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

23CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG PHI2016Lô 5, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com

24CÔNG TY TNHH VIETNAM JINTUO ELECTRONICS2013Lôsố 4, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn (thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

25CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NHIỆT HÀN QUỐC2017Lô 5 Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhFDI

idpvn.com

26DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH DƯƠNG2001Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Bắc NinhKinh tế tư nhân

idpvn.com