Danh sách công ty tại Cụm Công Nghiệp Võ Cường - Bắc Ninh

NOTên Công TyĐịa ChỉNgành Nghề Chính
1CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG THỊNHKhu công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhChuẩn bị mặt bằng
2XÍ NGHIỆP TẬP THỂ CỔ PHẦN HOÀI BẮCKCN Võ Cường, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhBán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
3XÍ NGHIỆP TẬP THỂ CỔ PHẦN TIẾN VINHKCN Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc NinhSản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu